Місія та цінності

Місія групи «Ковальська» – сприяти всебічному розвитку будівельного ринку України, створювати доступніше та якісніше житло, покращувати життя людей і робити його комфортнішим. Стратегічна мета ПБГ «Ковальська» – спрямувати всі зусилля на глобальний розвиток будівельної галузі, створити нові канони стандартів якості продукції, культури виробництва та обслуговування.

Ми проводимо розвиток суспільства через створення комфортних об'єктів житла і соціальної інфраструктури, виробництво високоякісних будівельних матеріалів - надійних, технологічних, інноваційних та екологічних.

У нашій діяльності ми спираємося на такі основні цінності:

►  Надійність і відповідальність

Ми відповідальні перед клієнтами за якість вироблених продуктів і сервісних послуг, перед акціонерами - за результати нашої діяльності, перед діловими партнерами і колегами - за надійність у виконанні своїх зобов'язань, перед суспільством - за повагу прав і свобод особистості, за внесок у соціально-економічний розвиток України. 

►  Повага і довіра

Ми будуємо відносини з клієнтами, партнерами, конкурентами та співробітниками Групи на основі взаємної поваги і визнання права на думку кожного. Ми робимо все можливе, для створення атмосфери взаємної довіри і неухильного дотримання інтересів в будь-якому напрямку співробітництва.

►  Справедливість

Ми керуємося принципами ділової справедливості в усіх її проявах, тобто досягнення відповідності між внеском і винагородою. Ми усвідомлюємо, що це дозволить досягти максимально ефективних результатів і оптимальним чином задовольнить інтереси клієнтів, акціонерів, ділових партнерів і співробітників.

►  Інновації

Під інноваціями ми розуміємо «інвестиції в новацію» як результат практичного освоєння нового процесу, продукту, або послуги. Наша мета - бути інноваційними, знаходити нові, більш ефективні рішення.

►  Технологічне лідерство

Ми прагнемо бути лідерами в процесах освоєння нових технологій, створюючи науково-практичні майданчика для обміну знаннями та досвідом, розвиваючи науково-технічний і трудовий потенціал галузі.

►  Прагнення до вдосконалення

Реально оцінюючи перспективи і потенціал проектів, ми завжди прагнемо до досягнення більшого. Ми несемо відповідальність за свої дії і рішення, не боїмося вчитися на помилках, розглядаючи їх як джерело додаткових знань.

►  Професіоналізм

Ми спрямовуємо усі свої знання та вміння в досягнення найкращих результатів, прагнемо до зваженого, сталого підходу у прийнятті рішень, а також дотримання заданих термінів досягнення цілей. Ми даємо можливість співробітникам Групи у командній та індивідуальній роботі реалізувати свій потенціал, забезпечуючи особистісний та професійний ріст кожного.

►  Відкритість

Ми публічна компанія, яка веде свою діяльність у правовому полі України. Ми завжди відкриті до діалогу з представниками ЗМІ, громадських організацій та професійних спільнот, створюючи унікальний експертний майданчик.