ПРАВИЛА КОНКУРСУ

Офіційні правила проведення акції «Подарунок від Ковальської»  

на сторінці ПБГ «Ковальська» у соціальній мережі Instagram 

 

1. Загальні положення 

1.1. Назва акції – «Подарунок від Ковальської» (далі – «Акція»). 

1.2. Замовником акції є ТОВ «ПБГ Ковальська», ЄДРПОУ 35142753, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 4.  

1.3. Організатором Акції є ТОВ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ», ЄДРПОУ 34342798, юридична адреса: 02140, м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, будинок 3 (далі – «Організатор»). 

2. Проведення Акції 

2.1. Акція проводиться засобами мережі Інтернет, на Інтернет-сайті (соціальній мережі) – Instagram (https://www.instagram.com/kovalska_group/) (далі — «офіційна сторінка ПБГ “Ковальська”».  

2.2. Для участі в Акції у Учасника має бути персональна сторінка в Соціальній Мережі Instagram, відкрита для надсилання повідомлень усім користувачам Соціальної Мережі Instagram та створена не пізніше, ніж за 1 календарний місяць до початку Акції. 

2.3. Для того, щоб стати Учасником Акції, необхідно відповідати усім вимогам, зазначеним в п. 2.1., 2.2. цих Правил Акції та впродовж дії Акції виконати наступні дії: 

а) бути підписником офіційної сторінки ПБГ “Ковальська” у Instagram; 

б) залишити коментар, що буде відповідати умовам зазначеним у публікації на офіційній сторінці ПБГ “Ковальська” у Instagram, а саме: написати у період від 27 липня 2020 року - до 23:59 2 серпня 2020 року, який саме подарунок Учасник хоче отримати у випадку перемоги (перелік яких вказаний у пункті 8.1 цих Правил). 

в) зробити репост акційної публікації до своїх історій та поставити позначку @kovalska_group. 

2.4. Додаткова інформація щодо Акції: 

По завершенню Акції буде обрано 25 переможців, які отримають зазначені у цих Правилах заохочення. 

Один переможець має право лише на одну одиницю заохочення. 

Організатор Акції залишає за собою право збільшити загальну кількість заохочень Акції або включити в Акцію додаткові заохочення, не передбачені цими Правилами, про що Організатор  повідомляє шляхом розміщення інформації на офіційній сторінці ПБГ “Ковальська” у Instagram. 

2.5. Акція проводиться на території Києва та Київської області. 

2.6. Порядок і спосіб інформування Учасників Акції про Правила, а також про результати проведення Акції: 

Переможців буде визначено протягом 7 робочих днів адміністраторами офіційної сторінки ПБГ “Ковальська” у Instagram за допомогою сервіса-рандомайзера Random.org серед всіх учасників, хто виконав Умови Акції; 

Рішення про визначення Переможців Акції розміщується на офіційній сторінці ПБГ “Ковальська” у Instagram. 

Рішення щодо визначення Переможців Акції є остаточним і оскарженню не підлягає. 

3. Вимоги до Учасників Акції 

3.1. Взяти участь у Акції можуть громадяни України, яким виповнилося 18 років, та які виконали умови участі у Акції, відповідно до цих Правил. 

3.2. Не можуть бути учасниками Акції та не мають права брати в ньому участь: 

· неповнолітні; 

· особи, що не є громадянами України; 

· особи без громадянства; 

· особи, що не проживають на території України на постійній основі; 

· особи, які не виконали умов цих Правил; 

4. Права Учасника Акції 

Учасник Акції має право: 

4.1. Брати участь в Акції в порядку та на умовах передбачених цими Правилами. 

4.2. У разі дотримання усіх вимог цих Правил і визнання учасника Акції Переможцем, учасник має право одержати Заохочення відповідно до Правил Акції. 

5. Обов'язки Учасника Акції 

5.1. У разі визначення учасника Акції Переможцем, такий учасник Акції для отримання Подарунку зобов’язаний виконати умови, передбачені розділом 8 цих Правил. 

5.2. Факт виконання учасником умов, передбачених п.2.3 цих Правил, для прийняття участі в Акції, автоматично означає ознайомлення та повну згоду учасника Акції з умовами та Правилами проведення Акції. 

6. Права Організатора 

Організатор має право: 

6.1. Відмовити Учаснику Акції в участі, якщо реєстрація учасника Акції у мережі Instagram  буде визнана фальшивою. 

6.2. Відмовити в наданні заохочення та позбавити права отримати відповідне заохочення обраному, згідно з цими Правилами, Переможцю Акції, який не надав необхідну інформацію та/або надав неправдиві або неповні дані. 

6.3. Змінювати умови проведення Акції та ці Правила та/або скасовувати Акцію, повідомивши про це Учасників Акції. 

6.4. У випадку порушення Учасником Акції даних Правил, Організатор Акції має право на власний розсуд усунути Учасника від подальшої участі у Акції. 

6.5. Передати/надати відповідні заохочення обраним згідно з цими Правилами Переможцям Акції, що виконали всі умови, передбачені цими Правилами. 

7. Обов'язки Організатора 

7.1. Провести Акцію в порядку, визначеному цими Правилами. 

8. Заохочення за підсумками Акції 

8.1. Переможець Акції, обраний відповідно до умов Акції, отримує право одержати відповідне заохочення, а саме: 

За допомогою випадкового вибору, серед переліку відповідних коментарів під акційною публікацією, буде обрано 25 переможців, які отримають: 

5 переможців – 30% знижку на бетони та розчини (умови надання знижки містяться у Додатку 1 до цих Правил); 

10 переможців – фірмові футболки. Вигляд та розмір подарунку обираються на розсуд Організатора Акції та обміну не підлягають;  

10 переможців – участь у екскурсії, що буде проведена на одному з підприємств ПБГ «Ковальська» до 31 липня 2021 року.  

8.2. Організатор залишає за собою право на власний розсуд змінювати вид, марку/формат/кількість заохочень, зазначених в п. 8.1 цих Правил Акції. 

9. Порядок, умови та терміни отримання заохочень 

9.1. Заохочення для переможців – знижка на бетон або ЗБВ, фірмова футболка, участь у екскурсії. 

9.1.1 Учасники Акції, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються, що у разі визнання їх Переможцем Акції, для отримання Подарунку необхідно надати в строк до 07.08.2020 року Організатору наступну інформацію: ПІБ, що вказані у паспорті, місце фактичного проживання та номер телефону.  

Вказана вище інформація має бути надіслана на електронну [email protected] після того, як з Переможцем зв’яжеться представник Організатора. Кінцевий строк для надання даних, до 07.08.2020 року (включно). Учасник Акції, який надіслав порушивши передбачений цим пунктом Правил строк – автоматично виключається з переліку Учасників та втрачає право на визнання його Переможцем Акції. 

9.1.2. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасників Акції від виконання цих Правил (у т. ч. умов, порядку та строків проведення Акції та/або умов отримання Подарунків Акції, тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Організації та/або залучених ним третіх осіб будь-якої компенсації. 

9.1.3 Надання учасником Акції недостовірних/некоректних даних, наданих для участі в Акції (якщо надання такої інформації передбачене умовами Акції), в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником, позбавляє такого Учасника прав. Учасник, викритий у спробі незаконного отримання Подарунків, за одноособовим рішенням Організатора не бере участі в Акції. Якщо при цьому його дії містять ознаки злочину або іншим чином порушують законодавство України, інформація про нього може бути передана в правоохоронні органи. 

9.1.4 Виконавець забезпечує передачу/вручення Подарунків Акції Переможцям Акції в строк до 31.07.2021 року.  

9.2. Організатор не несе відповідальності щодо: 

- використання Заохочення Учасниками після їх отримання; 

- за будь-яку шкоду чи збиток, понесені Переможцем Акції внаслідок використання ним Заохочення чи участі в Акції. 

9.3. Учасники/Переможці Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації Організатору. 

9.4. Заохочення не можуть бути затребувані у грошовому еквіваленті. Усі Заохочення видаються Переможцям Акції у тій формі, яка зазначена в п.8.1. даних Правил. Заохочення обміну та поверненню не підлягають 

9.5. Переможець Акції зобов'язаний отримати заохочення особисто та не може передавати право на отримання заохочення третім особам. 

10. Загальні умови Акції 

10.1. Вся інформація про Акцію та Правила Акції розміщені на офіційному сайті ПБГ «Ковальська» (https://kovalska.com/) та можуть бути надані Учаснику/Переможцю Акції при зверненні до Організатора.  

10.2. Організатор не несе відповідальності за неотримання/несвоєчасне отримання відомостей, необхідних для отримання заохочень з вини організацій зв'язку, або з інших, незалежних від Організатора причин; невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками/Переможцями Акції обов'язків, передбачених цими Правилами; неотримання Подарунків Переможцями Акції з вини поштової служби. 

10.3. Беручи участь в Акції, Учасники Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним: 

- організатор має право змінити Правила Акції; 

- у випадку визначення учасника Акції Переможцем, інформація про факт перемоги, а також Прізвище, Ім'я Переможців Акції будуть опубліковані на офіційній сторінці ПБГ “Ковальська” у Instagram без сплати будь-якої винагороди за таке розміщення даних відповідному Переможцю. 

11. Про обробку персональних даних, що передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». 

11.1 Інформація/персональні дані/особисті немайнові права 

11.1.1 Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на обробку своїх персональних даних будь-яким незабороненим законодавством способом, а також на безкоштовне використання наданої Організатору Акції інформації з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам). Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних». 

11.1.2 Організатор Акції гарантує, що під час збору, обробки та подальшого використання інформації, отриманої від Учасника Акції, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо захисту персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації, надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави, та у порядку, що визначений чинним законодавством України. 

12. Інші умови 

Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання Заохочень. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації. 

Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника Акції, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Акції. 

У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. 

Процедура визначення отримувачів Заохочень не є лотереєю або іншою, заснованою на ризику грою, і не має на меті отримання прибутку. 

 

Додаток 1 до Офіційних правил 

проведення акції «Подарунок від Ковальської»  

на сторінці ПБГ «Ковальська» у соціальній мережі Instagram 

 

УМОВИ НАДАННЯ ЗНИЖКИ: 

  1. Кількість переможців: 5 приватних осіб. 

 

  1. Індивідуальна знижка на товарні бетони та товарні розчини у розмірі 30% надається переможцям акції виключно під потреби приватного будівництва (власна потреба, кінцевий споживач, фіксована адреса об'єкта будівництва). 

 

  1. Період дії акційної знижки з 01.08.2020 р. (включно) по 30.09.2020 р. (включно). 

 

  1. Оплата та відвантаження: бетони та розчини відвантажуються в повному обсязі зі складу виробника з моменту 100% передплати відповідно до виписаного рахунку фактури. 

 

  1. Граничний термін відвантаження - 30.10.2020 р.  

 

ПРИМІТКА: 

1. Знижка на акційну продукцію надається виключно згідно умов акційних пропозицій; 

2. Знижка розповсюджуються виключно на серійну продукцію, тобто продукцію, 

що не вимагає умов індивідуального виробництва зі Сторони виробника. 

3. Знижки на акційну продукцію не сумуються з іншими діючими знижками та 

комерційними умовами.  

4. Мінімальний об’єм продажу та кількість акційної продукції протягом періоду 

дії акції необмежені.